Blog

Att förstå våra tankar

För att kunna leva ett lyckligare liv eller ett liv med mindre känslomässigt smärta är det avgörande att vi förstår orsaken till lidandet. Känslomässigt lidande orsakas när vi upplever svåra händelser i våra liv. Det saknas dock något som vi inte har fått lära oss: att förstå våra tankar.

När vi upplever händelser som relationsdramer eller ekonomiska svårigheter, kommer tankar att utlösa motsvarande känslor. Vi känner känslomässigt smärta när vi inte kan bort ifrån känslor som svartsjuka, sorg eller ångest.

När vi känner oss fångade i dessa känslor för bara några minuter, är det inte så stor sak. Men när vi känner oss instängda där under en dag, en vecka eller en månad, då blir det ett enormt problem.

Om du vill kontrollera dina tankar, sök upp strömbrytaren som stänger av tankarna. Det kan vara olika för varje person, genom meditation, att föreställa sig din lyckligaste minne eller bara att tänka på någon speciellt. När du kan bemästra konsten att kontrollera tankar, kommer du att vara fri från allt känslomässigt smärta.

Allt Gott!