Blog

Att lita på dig själv är helig

Vår tro är själva roten till vår verklighet. Det vi tror är vad vi skapar och upplever i våra liv. Om vi inte tror på kärlek kommer vi aldrig att hitta den. Om vi inte tror att det är möjligt att bli framgångsrik i vår drömkarriär kommer vi inte att uppleva det. Om vi växer upp under en specifik struktur av övertygelser, kanske vi inte inser att det finns en annan värld utanför dessa övertygelser.

För att tro på vår andliga utveckling och vår förmåga att skapa vår verklighet tillsammans med universum måste vi lita på det okända och det osedda. För att tro att vi kan hitta kärlek måste vi lita på kärleken.

När vi har ett behov av att ha kontroll är det svårt att lita på universums mystiska kraft och all dess magi. När vi behöver ha kontroll kan det vara svårt att tro att någon kan hjälpa oss. Det är viktigt att tro att vi kan kontrollera vårt livs öde och kalla fram våra drömmar, samtidigt som vi får kärlek, stöd och gudomlig hjälp för att göra våra drömmar till verklighet.

Vi är inte här för att göra någonting ensamma. Vi måste lita på allas sammanlänkning. Vi måste lita på att universum alltid stödjer oss. Vi måste lita på att våra själar valde denna kropp, detta liv för vår själsutveckling. Och för att kunna lita på allt ovanstående måste vi mest av allt lita på oss själva.

Allt Gott!