Blog

Augusti betydelse i spiritualitet

Augusti är månad nummer åtta och är anslutet till jordelementet som kommer med framgångar, överflöd och materiell rikedom.

Augusti är kopplad till oändlighet och välstånd. Den månad kommer med kraftfulla energier som hjälper i manifestationsprocessen för att nå sina mål och drömmar.

I augusti månad firas man Lughnasadh och Imbolc festivalen.

Födelsestenen för augusti månad är peridot som även heter olivin. Den ljusgrön halvädelstenen är laddat med balanserande och harmoniska energi. Det har beskyddande egenskaper och hjälper bäraren att rensa bort negativa energier.

Stjärntecknen i augusti månad är Lejonet och Jungfrun. Lejonet från 23 juli till 22 augusti. Jungfrun från 23 augusti till 22 september.

Är du födds i augusti?

Allt Gott!