Blog

Bli spådd i tarot

Ett av alla sätt att spå på är genom tarotkort.

Att spå i tarot är nog en av de vanligaste sätten att spå eller vägleda genom. Många av oss medium arbetar med tarotkort. Men det finns otaligt många olika sorts tarotlekar, det gäller att hitta den lek som passar just dig. En tarotlek ska kunna ge svar, vägledning och främst förmedla budskap.

Jag själv använder mig av den vanligaste tarotleken, TAROT av A.E White. Den består av två olika delar kan man säga, Lilla Arkanan och Stora Arkanan. Dessutom finns i del Lilla Arkanan fyra olika sviter, bägare, pentagram, stavar och svärd.

När jag jobbar med korten lägger jag en läggning som heter Keltiska Korset. Jag tycker den är bra för den kan ge många svar, förmedla olika budskap men som hör i hop. Jag fokuserar mig på frågan, ställer den till korten och lägger ut. Jag läser in ett kort i taget, känner in vad kortet vill förmedla till mig. När jag gjort så med alla kort knyter jag ihop alla budskap och utifrån det kan jag ge svar, förmedla de budskap och känslor som jag fick/får in.

Vi medium har alla olika tillvägagångssätt när vi tolkar dessa kort. Allt handlar om vad korten talar om för dig och hur du tolkar svaren. Personligen tycker jag tarotkort är ett bra verktyg antingen ensamt eller tillsammans med tex pendel, änglakort mm.

Så vill du bli spådd i tarot så ta steget och gör det.

Allt gott