Blog

Citrin Pengaträd: En Feng Shui Symbol för Överflöd

Citrin pengaträd är en unik och vacker sammansättning av citrinkristaller som är arrangerade i träds form. Denna symbol betyder välstånd, rikedom och framgång. Det är känt som ett mäktigt verktyg inom feng shui.

Citrin är en ljusgul kvartskristall som har förmågan att attrahera rikedom och framgång. I feng shui placeras citrin pengaträd ofta i rikedomshörnan (i sydvästrahörnet) av huset eller kontoret för att aktivera penningflödet.

Här är några av fördelarna med ett citrin pengaträd:

  • Attraherar Rikedom och Överflöd: det är den mest uppenbara och välkända fördelen. Trädet sägs dra till sig pengar och framgång.
  • Förbättrar Karriär och Affärsmöjligheter: placering av pengaträdet på kontoret kan hjälpa till att förbättra dina affärsrelationer.
  • Balanserar och Rensar Energi: citrin är också känt för att rensa negativa energier och balansera yin och yang.

Ett citrin pengaträd representerar en sund och balanserad inställning till välstånd, där pengar är en energiform som flödar fritt och generöst genom ditt liv.

Allt Gott!