Blog

Den inre världen

De som är alltid väldigt aktiva social utvecklar ett yttre jag och trivs mycket bra med den verkligheten. Det gör att man glömmer bort att utforska sin inre värld och tappar kontakten med sin högre jag. Andra som är vana vid att leva ensamt har chansen att uppleva det inre, genom sinne och själ de har nära kontakt med sin högre jag. Detta är anledningen till att spirituella uppvaknande, asketer, eremiter och liknande de vet att den inre världen speglar den yttre världen. Allt som händer inuti speglar sig i sin egen verkligheten. As above, so below, as within, so without.

Egot kan manifestera sig i olika former. det är därför att man ska vara försiktigt med vad yttre världen erbjuder. Det är lätt att jaga de materiella sakerna och glömma bort själens behöv. Det är viktigt att ha en balans mellan kroppen och själen. Balansen är hemligheten till ett bra, hälsosamt liv.

Allt Gott!