Blog

Healing med din energi

Vi har alla kraften att läka med energi. Så det finns ingen anledning till att andra människor inte kan läka på samma sätt som en healer. Potentialen finns i oss alla.

För att ha de helande krafter som en healer måste du lära dig att tro på dina inre magiska krafter.

Så det viktigaste är att utveckla den tro, det självförtroendet att läka med energi genom att ta bort ditt tvivel eller tveksamhet.

Om jag skickar healing till någon och de inte har läkt perfekt än, är det inget fel. Jag vet bara att personen behöver mer läkning och jag vet att de kommer att förbättras. Med andra ord, det finns tro och övertygelse i mig. Det råder absolut ingen tvekan om det.

Allt Gott!