Blog

Hur kan bli av med begränsande övertygelser

Först av allt, gör en lista i din dagbok över alla de begränsande övertygelser du har ärvt i ditt liv. Det gäller vilken tro som helst som håller dig tillbaka från att leva ut dina mest rikliga drömmar och kärleksfulla sanningar. En begränsande övertygelse är varje mening som säger att du är ovärdig eller inte tillräckligt bra. Exempelvis: “jag borde inte” eller “jag kan inte”.

Identifiera sedan den ålder i vilken du ärvde dessa övertygelser, från alla specifika minnen som har dykt upp. Skriv ut specifika minnen där du kände att dessa övertygelser bildades.

Visualisera den versionen av dig själv och ge dem den kärlek och det stöd de behöver för att tro på det som är sant i deras hjärtan – en kram, ett helande ord, uppmuntran och tröst. Att ge versioner av dig själv som håller fast vid gamla och begränsande övertygelser den kärlek och det stöd de önskar läker de sår som finns inuti dig.

Detta är en vacker övning för att befria oss själva. Upprepa denna process när som helst en begränsande tro dyker upp som hindrar dig från att gå vidare på din väg eller ansluta till din heliga kärlek inom dig.

Vi behöver befria oss själva för att tro att allt är möjligt för att kunna leva ett liv fullt av kärlek, syfte och frihet från allt som håller oss tillbaka.

Allt Gott!