Blog

Jordänglar

Vill man ta reda på om man är en jordängel så kan man utgå från och ställa sig dessa frågor:

. Besitter du förmågan att hjälpa andra

. Kommer människor till dig för hjälp och vägledning

. Hur hade du som barn det? Fanns det svårigheter?

. Du accepterar inget våld, inte någon form

. Intresserar det andliga dig? Healing?

. Har du förmåga att känna av energier?

. Har du empati för andra? Är du en känslig person? Är din intuition naturlig?

. Ser du det goda i människor hur de än är eller dömer du ut?

Som jordängel är man mer andlig och spirituell än de “vanliga”. Man tjänar andra, hjälper andra. Man tror på det goda.

Jag är en jordängel och mitt kall är att hjälpa och vägleda andra människor vem det än är.