Blog

Jordänglar

I kväll tänkte jag göra ett inlägg om jordängel. Vad är det kan man fråga sig? Det finns många benämningar på änglar då de har olika syften. En jordängel , din egna själ som verkar för att hjälpaboch tjäna andra och att ge hjälp till människor att sprida godhet, ljus och kärlek.

Vill man ta reda på om man är en jordängel så kan man utgå från och ställa sig dessa frågor:

. Besitter du förmågan att hjälpa andra

. Kommer människor till dig för hjälp och vägledning

. Hur hade du som barn det? Fanns det svårigheter?

. Du accepterar inget våld, inte någon form

. Intresserar det andliga dig? Healing?

. Har du förmåga att känna av energier?

. Har du empati för andra? Är du en känslig person? Är din intuition naturlig?

. Ser du det goda i människor hur de än är eller dömer du ut?

Som jordängel är man mer andlig och spirituell än de “vanliga”. Man tjänar andra, hjälper andra. Man tror på det goda.

Jag är en jordängel och mitt kall är att hjälpa och vägleda andra människor vem det än är.