Blog

Konst och spiritualitet

Allt som finns omkring oss är konst. Det är så stor del av våra liv att vi kan inte föreställa oss en världen utan konst, i alla sina former, musiken, filmer, målningar osv.

Relationen mellan andlighet och konst är mycket nära. Egenskapen att skapa konst är mycket speciellt, oavsett om det är en låt eller en dikt, en målning eller en skulptur.

Det finns sköna konsterna: Arkitektur, Skulptur, Dans, Målning, Litteratur, Musik, Bio. All i sin tur, har så många kategorier, som till exempel litteratur har lyriks, prosa, tecknade serier, dramatik osv.

Att sjunga, att skriva eller att måla det är ett otroligt bra sätt att utrycka sig sina känslor eller sina tankar. Det är också ett fantastiskt sätt att höja sina positiva energin.

Genom konsten vi kan uppleva olika sidor av starka känslor som kärlek, glädje men även sorg eller ilska. Det är därför konstverken definierar sig som själens frihet.

Oavsett om du är konstnär eller inte, bara att tycka om någon form av konst det är tillräckligt för att uppleva den gudomliga energin som finns i varje konstverk.

Allt Gott!