Blog

Medvetenhet

Medvetenhet är bryggan mellan teori och praktik. Så syftet med andlig träning är att öka din medvetenhet. När medvetenheten ökar till en viss nivå, kommer det att finnas den önskade bron mellan teori och praktik.

Att definiera andlighet som strävan efter livets mening och självmedvetenhet för ett högre syfte visades en fungerande definition för att etablera olika mål. Att skapa livsstrategier som berör den mänskliga andan ger större möjligheter till att uppnå det gemensamma bästa för alla men glöm inte att uppnå först sitt eget bästa.

Så vad vi behöver är att vi kan faktiskt leva enligt de andliga principer som leder till lycka och sinnesfrid såsom att vara kärleksfulla mot oss själva och andra, att acceptera och tolerera, att vara modiga och tacksamma, att ha förlåta sig själv och andra.

Allt Gott!