Blog

Min tolkning av Tarotkort

En tarotkortlek består av 78 kort. Den är uppdelad i Lilla Arkanan och Stora Arkanan.

Man kan enkelt förklara att lilla står för nutid och stora framtid, det är min tolkning.

Lilla talar om för mig om situationen eller personen man frågar eller undrar om. Stora berättar vad som kommer och hur man kan göra eller inte göra.

I den lilla finns det 4 så kallade sviter med 4 klädda kort i varje. Kung-drottning-knekt-page. De står för en äldre man och äldre kvinna samt yngre man och yngre kvinna.

Sviterna är Bägare, Svärd, Stavar och Mynt.

När jag använder mig av tarot så tolkar jag sviterna så här:

1.Bägare, kärlek och känslor 2. Mynt , ekonomi och arbete 3. Svärd, blockeringar och problematik i frågan 4. Stavar, tips och råd.

Det finns ju en rad massa betydelser på dessa kort, men som jag nämner ofta så är det hur jag tolkar korten utifrån frågan och hur jag relaterar till korten som blir mitt svar. Alla tolkar korten olika och då blir ju även svaren olika.

Jag använder mig av korten då jag fastnar intuitivt i en fråga när jag vägleder. Oftast kompletterar korten och jag får ett svar, budskap att förmedla till frågeställaren.

Det tar tid att lära sig hitta sin egna förmåga att tolka korten rätt. Men om man lär sig det så är det ett kraftfullt verktyg i en vägledning.

Allt Gott!