Blog

Rotchakrat och sakralatchakra

Chakran är energipunkter som ansvarar för balansen mellan vår kropp och själ. De skapar en koppling mellan det fysiska, andliga och känslomässiga. De 7 chakrana är fördelade över hela kroppen, från tår till huvudet. Chakran har ett starkt inflytande på olika kropps funktioner, så deras balans är avgörande för vår välbefinnande.

Chakra 1 – Muladhara, rotchakrat

Detta chakra är rött, och det är kopplat till jordelementet och relaterar till vitalitet. När detta är ur balans, kan du uppleva ryggsmärtor, frekventa förkylningar eller problem med magen. Det mest effektiva sättet att balansera rotchakrat är genom en hälsosam kost och utomhusaktiviteter som trädgårdsarbete, till exempel. Att gå barfota är också ett annat effektivt sätt att grunda dig.

Chakra 2 – Sua adhisthana, sakralchakrat

Detta chakra är orange och är kopplat till vattenelementet. Det är relaterat till alla typer av mentala processer som känslor, njutning och kreativitet. Sakralchakrat är känslomässigt intensivt eftersom är kopplad till den sexuella delen av människan. När sakralchakran är ur balans kan du uppleva ångest, allergier, eller ätstörningar. Det mest effektiva sättet att balansera det är genom avkopplande aktiviteter, som en spadag, till exempel.

Vill du veta lite mer om chakran? Kommer upp i min nästa artikel.

Allt Gott!