Blog

Saturnus Retrograd 2024: Inverkan på Zodiaktecknen

Saturnus retrograd är en period som ofta förknippas med reflektion, återhämtning och revidering av livets mål och planer. Under 2024 kommer denna fas att påverka zodiaktecknen på unika sätt, och erbjuder värdefulla insikter och möjligheter till personlig utveckling.

Väduren:

För Väduren kan Saturnus retrograd innebära en tid av professionell reflektion. Du kan känna att det är dags att omvärdera din karriärväg och kanske göra justeringar som bättre reflekterar dina personliga värderingar. Detta är en tid för tålamod; hastiga beslut bör undvikas.

Oxen:

Oxar kommer att uppleva en period av introspektion kring deras finansiella och materiella världar. Saturnus retrograd uppmanar dig att granska din ekonomiska säkerhet och kanske hitta nya sätt att förbättra din budgethantering. Tiden är också gynnsam för att investera i långsiktiga besparingar.

Tvillingarna:

För Tvillingarna fokuserar retrograden på kommunikation. Du kan behöva tänka över hur du uttrycker dig och arbetar på att förbättra dina relationer genom klarare och mer genomtänkt kommunikation. Det är också en bra period för att lära sig nya färdigheter som kan förbättra ditt sätt att förmedla dina tankar.

Allt Gott!