Blog

Saturnus Retrograd

Stenbocken: Stenbocken kommer att uppleva en tid av prövningar i karriär och livsmål. Saturnus retrograd kräver hårt arbete och uthållighet, och du kan behöva omdefiniera dina mål eller metoderna för att nå dem. Det är en tid för att bygga en mer hållbar grund för framtida framgångar.

Vattumannen: För Vattumannen belyser retrograden frågor om grupptillhörighet och gemenskap. Du kan omvärdera din roll inom vissa sociala eller professionella nätverk och söka grupper som mer genuint speglar dina ideal och ambitioner.

Fiskarna: Fiskarna kommer att inbjudas att granska sina drömmar och intuition. Denna period är idealisk för kreativ självuttryck och andlig utforskning. Det är viktigt för dig att ansluta till din konstnärliga sida eller att finna tröst i din spirituella praktik.

Saturnus retrograd erbjuder dessa tecken en chans att bromsa upp, reflektera över viktiga livsaspekter och göra justeringar som kan leda till mer meningsfulla och tillfredsställande livsvägar. Denna tid är en inbjudan att omfamna förändringar med öppet hjärta och redo sinne, redo att växa från erfarenheterna.