Blog

Självförtroende

Man hör ofta ordet självförtroende men vad betyder det ens? Självförtroende har en mycket komplex mening i den spirituella världen.

Det betyder att lita på din intuition, att veta att du vet nånting utan någon förklaring och utan tvivel. Det är vägen till framgång och lycka.

Hur kan man nå det absoluta självförtroende när i vardagslivet man träffar så många osäkerheter och människor som tvivlar på en, eller minska ens värde.

Det kan vara verkligen svårt men förvandlas till en superkraft när du har den kontakt med ditt högre jag, det absoluta självförtroende. Man kan bygga upp kontakten genom att lyssna mer ofta på din intuition, tro på att det du vet är sanningen, är din sanning.

Men framför allt, ger inte makten till någon för att få dig att tvivla på dig eller ifrågasätta dig själv. För trots allt det är bara du som vet vad är bäst för dig själv.

Allt Gott!