Blog

Solarplexus chakrat och hjärtchakra

Chakra 3 – Manipura, Solar plexus chakra

Detta chakra är gul och är kopplat till eld elementet. Solar plexus chakra är relaterat till självdisciplin och motivation. När detta är ur balans kan du uppleva matsmältningsproblem, rastlöshet eller problem med minnet. Det mest effektiva sättet att balansera detta chakra är att sjunga eller utomhusträning.

Chakra 4 – Anahata, hjärtchakrat

Detta chakra är gröt och är kopplat till luftelementet. Det är relaterat till kärlek, villkorslös kärlek, förlåtelse och medkänsla. När hjärtchakrat är ur balans, kan du uppleva högt blodtryck, såväl som känslomässiga svårigheter. Det bästa sättet att balansera det är att meditera eller att göra en kreativ aktivitet som målning, till exempel.

Vill du veta lite mer om chakran? Kommer upp i min nästa artikel.

Allt Gott!