Blog

Synkronicitet är Tecken från Universum

Jag är säker på att du har upplevt tillfälligheter av händelser, kanske mer än ett tillfälle. Du tänker plötsligt på någon du inte har sett på flera år och du stöter på dem just den veckan eller en siffra eller bokstav dyker upp ofta och på olika ställen. Det finns fascinerande exempel på fall som tolkas som tecken från universum.

Intuition är mycket viktigt för att upptäcka synkronicitet. Det är därför nödvändigt att utveckla sin observation och uppmärksamhet.

Mitt tips är att skriva ner i en anteckningsbok alla idéer, tankar, händelser, fraser som fångar din uppmärksamhet, drömmar som du har haft eller ett projekt som du planerar. Om du gör det regelbundet och läser allt du skriver flera gånger, kommer du att se siffror, symboler, namn eller koncept som upprepas. Det kallas synkronicitet eller tecken från Universum.

Har du upplevt synkronicitet eller sammanträffande?

Allt Gott!