Blog

Tacksamhet

Tacksamhet är ett bra verktyg för att förbättra ditt liv. Det är som en helande medicin för själen som ger lycka och välbefinnande.

När någon äger väldigt lite men de känner att de har så mycket då är det tacksamhet. Det kan förändra ditt liv om du påminner dig själv varje morgon, till exempel: Vad glad jag är för att jag har min familj/husdjur/ vänner. Vad glad jag är för att jag har mitt jobb/mitt hem/min bil.

Ingen kommer undan svårigheter i livet, men så länge det finns kärlek i vårt hjärta blir de lättare att bemöta. När vi hjälper andra osjälviskt vårt ego minskar och till sist försvinner. Tacksamhet är gudomlig och är nyckel till lycka.

Allt Gott!