Blog

Ametist: En Juvel för Själen och Naturen

Ametist, med sin djupa lila färg, är mer än bara en vacker prydnad. Den är känd som en kraftfull sten för andlig expansion, transformation och