Tag: magi

Blog

Medvetenhet

Medvetenhet är bryggan mellan teori och praktik. Så syftet med andlig träning är att öka din medvetenhet. När medvetenheten ökar till en viss nivå, kommer

View More