Blog

Månens faser inom magi

Månens faser inom magi Månen är en superkraft inom magi och dess betydelse i andlighetsvärlden är enorm. Måndag tillhör till månen samt som söndag tillhör