Blog

Amulett eller Talisman

Amuletter och talismaner är kraftfulla symboler i olika andliga traditioner. De används för att attrahera eller skrämma bort specifika energier. Amuletter beskydder mot negativa krafter