Blog

Tillfredsställelse

Den största mänskliga prestationen kan vara vad som vanligtvis kallas sinnesro eller tillfredställelse. Den stabilitet som sinnet upprätthåller i en högst förnuftig inställning till händelser som äger rum i världen är kanske ett stort behov. Men det är inte bara ett stort behov, utan också ett verktyg som vi har.

Världen är en värld av konflikter och ständiga rörelser. Såsom finns en ständig rörelse yttre dig, det skulle också finnas inuti dig. Att växa, att drivas av nyfikenhet och en önska att bli något mer det är essensen av själen.

Det är bara att våga drömma och sedan ta dessa drömmar och gör dem verkliga. Därefter kommer visdom och med det tillfredställelse.

Allt Gott!