Blog

Vastu Shastra: Visdom för Livets Harmoni

Vastu shastra är en traditionell indisk arkitektursystem som går tusentals år tillbaka i tiden. Dess rötter kan spåras till den vediska civilisationen och det är relaterad med feng shui, den kinesiska konsten av placering och rumsarrangemang. Vastu shastra syfte är att skapa en harmonisk balans mellan människa, natur och universum. Det handlar om flödet av den universella livsenergin, känd som “prana”.

Genom att ordna ditt hem enligt vastu, kan du attrahera inre fred och positivitet i ditt liv. Vissa vastu-arrangemang kan attrahera energier som främjar framgång och ekonomisk överflöd.

Att använda vastu hemma eller på kontoret innebär ofta att placera möbler, symboler eller tavlor på ett sätt som främjar positivt energiflöde. Till exempel kan du placera ditt skrivbord så att det riktar nordost, vilket anses hjälpa med koncentration.

Vastu shastra är en helhetsfilosofi för att främja en balanserad och harmonisk livsstil.

Allt Gott!