Blog

Veckodagar betydelse i spiritualitet – Lördag

Lördagen är anslutet till jordelementet som är kopplad till positivitet och renande energi. Dagen styrs av planeten Saturnus som kommer med välstånd och positiva förändringar. Saturnus natur är att hjälpa med rikedom och överflöd.

Lördagen är uppkallad efter Saturnus, den antika romerska guden för jordbruk, överflöd, rikedom. Han brukar identifieras med guden Kronos i den grekiska mytologin.

Färgerna som representerar lördag är svart, brun och grönt. För att koppla sig till Saturnus energi, ha gärna på sig smycken eller kläder i dessa färger.

Lördagens ädelstenar är turkos och blodsten som är laddat med beskyddande energi och som hjälper att öppna tredjeögat till bäraren.

Lördagens magiska nummer är åtta, vilket betyder materiella rikedom, personlig utveckling och framgångar.

Gillar du lördagar?

Allt Gott!