Blog

Vad är medkänsla?

Vad är medkänsla? Medkänsla är ett ord som vi använder i många olika typer av omständigheter för att beskriva en känsla. I ordet medkänsla finns en känsla av rikedom och fyllighet i bröstet.

Medkänsla är kärleken som uppstår i närvaro av lidande. Lidandet kan vara någonting väldigt stort: sorgen eller svårigheterna av en livssituation.

I de flesta konversationer som vi har brukar vi att klaga på saker som har gått fel eller är på väg att gå fel. Det är vår mänskligt sätt att ventilera och få ut vår missnöjde, vår frustration.

Medkänsla är känslan att beröra och bli berörd av världen omkring oss. Det är ett sätt att leva i det andliga.

Allt Gott!